Sesiwn Grefft: Clustog Fach

17-02-2023 am 3pm i 5pm

Lleoliad: Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Awydd bod yn grefftus? Mae'r Tîm Lles yn cynnal sesiynau crefft rhyngweithiol i fyfyrwyr.

Mae'r holl sesiynau am ddim a darperir yr offer i chi gymryd rhan yn y sesiwn. Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw mynychu!

Yn y sesiwn hon gallwch greu eich clustog fach eich hun gan ddefnyddio ffabrig o'ch dewis. Dysgwch sut i ddefnyddio peiriant gwnïo a gwnïo eich clustog â llaw.

I gofrestru ar gyfer y sesiwn cwblhewch y Ffurflen Microsoft hon.


Am ragor o wybodaeth e-bostiwch [email protected]