Rheoli Gorbryder: Cylchoedd dieflig o orbryder ac amlygiad sefyllfaol

08-03-2023 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Rydym yn cynnal gweithdai Rheoli Gorbryder i'ch helpu i ddeall yn well y gorbryder rydych chi'n ei brofi.

Mae'r cwrs mewn 5 sesiwn ddefnyddiol, gallwch fynychu pob un neu ddewis y rhai sydd fwyaf addas i chi.


Gorbryder yw poeni am fygythiad posibl. Mae'n ceisio ymdopi â digwyddiad yn y dyfodol y credwch y bydd yn negyddol. Pan fyddwch yn sylwi ar eich symptomau o orbryder, rydych yn meddwl na allwch ymdopi â'r sefyllfa, ac yn dod yn fwy pryderus. Gall cylch dieflig ddechrau. Gallwn wyrdroi'r cylch hwn. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i adnabod eich cylch(au) a'ch grymuso i wrthdroi'r rhain gyda datrysiad ymarferol.


Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch [email protected] gyda’r sesiwn(au) yr hoffech eu mynychu.