Rheoli Amser - Cydbwysedd rhwng Bywyd Academaidd a Chartref i Fenywod yn Unig

30-11-2023 am 3pm i 4pm

Lleoliad: G604, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gall y gweithdy hwn ganolbwyntio ar strategaethau rheoli amser effeithiol sydd wedi'u teilwra'n benodol i gydbwyso bywyd academaidd a phersonol. Gall cyfranogwyr ddysgu technegau ar gyfer blaenoriaethu tasgau, optimeiddio cynhyrchiant, a chreu amserlenni realistig sy'n caniatáu gweithgareddau hamdden a hunanofal.

1) Datblygiad y mater sy’n ymddangos

2) Cynhaliaeth y mater sy’n ymddangos

3) Strategaethau ymdopi i reoli/goresgyn y mater

Sylwch fod y sesiynau hyn ar gyfer unigolion sy'n uniaethu fel menyw.

I gofrestru, e-bostiwch - [email protected]