Netflix

Ffordd gymdeithasol o wylio ffilmiau mewn grŵp heb orfod bod i gyd gyda'i gilydd. 

Nod y sesiwn llywio myfyrwyr hon yw helpu myfyrwyr i allu rhyngweithio â'u cyfoedion dros ffilm heb orfod gadael eu hystafell. Mae'r swyddogaeth sgwrsio sydd ar gael trwy'r opsiwn gwylio gyda'n gilydd yn golygu bod myfyrwyr yn gallu gwylio ffilm a sgwrsio â chyfoedion heb orfod bod yno'n bersonol. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n cael trafferth gydag unigrwydd, a phryder sy'n dymuno cymryd rhan mewn gweithgareddau heb straen rhyngweithio wyneb yn wyneb.

(Sylwer bod angen tanysgrifiad Netflix a bod angen lawrlwytho Teleparty).

Cofestrwch yma!