Gwirfoddoli yn yr Awyr Iach yn y Coetir

29-06-2023 am 2pm i 7pm

Lleoliad: Meadow Street Community Garden

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Ydych chi’n hoffi’r awyr agored? Efallai eich bod chi'n ffansio'ch hun fel tipyn o arddwr?

Mae PDC wedi partneru â Gardd Gymunedol a Choetir Meadow Street i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli lles ac iechyd i fyfyrwyr. Wedi'i leoli o fewn taith gerdded 7 munud i gampws Trefforest, mae amgylchedd diogel a chroesawgar lle gall pobl o bob cefndir fynd i fwynhau manteision natur, cynnyrch cartref a chael cyfle i rannu a dysgu sgiliau newydd.

Gallwch ymgymryd â gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar gyfer gerddi a choetiroedd, neu gallwch ymweld i gerdded o amgylch gan fwynhau cawl, bara, diodydd a bisgedi AM DDIM. Bydd cyfle hefyd i ddysgu sut i dyfu ffrwythau a llysiau i chi'ch hun a'r gymuned leol.

Mae diwrnodau gwirfoddoli bob dydd Mercher rhwng 10:30am i 5pm dydd Iau rhwng 2pm i 7pm a dydd Sul 12:00pm i 4pm.

Felly, beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n cyrraedd yno? Gallwch:

  • Wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw sylfaenol i’r ardd/coetir
  • Helpu a dysgu sut i dyfu ffrwythau a llysiau i chi'ch hun a'r gymuned
  • Mwynhau natur a gofod gwyrdd
  • Gwneud ffrindiau newydd a chysylltiadau lleol
  • Gwella eich iechyd a'ch lles

Er mwyn cymryd rhan, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gofrestru gwirfoddolwyr a geir tuag at waelod y dudalen hon a'i e-bostio i [email protected].

Mae llawlyfr cynefino gwirfoddolwyr newydd wrth ymyl y ffurflen wirfoddoli. Darllenwch hwn gan y bydd yn manylu ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom yn [email protected] a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i helpu.