Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

16-05-2023 am 10am i 5pm

Lleoliad: Trefforest

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Eleni, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl o'r 15fed i'r 21ain o Fai.

I ddathlu, mae'r Gwasanaeth Lles wedi cynllunio gwerth diwrnod cyfan o weithgareddau i helpu i godi ymwybyddiaeth a hefyd cefnogi'r rhai sy'n delio â ffocws yr ymgyrch eleni: gorbryder.

Mae ein gweithgareddau wedi'u creu i hyrwyddo sgwrs; i'n cael ni i siarad am ein pryderon a gobeithio teimlo'n ysgafnach ar ôl rhannu. Mae gennym grefftau creadigol i sianelu egni pryderus, ac os nad yw hynny'n ddigon, mae yna ymarfer corff hefyd ar ffurf taith gerdded fach neu ymarfer cylched mwy dwys. Ac os nad yw hynny’n apelio, beth sy'n fwy hamddenol na threulio amser gyda chi cyfeillgar?

Mae'r gweithgareddau yma ar agor i bawb.  Os ydych chi'n ystyried eich hun yn berson sy’n pryderu neu beidio, neu os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl mewn ffyrdd eraill neu ddim, mae croeso i chi.

Gallwch fynychu pob gweithgaredd neu gallwch fynychu un yn unig. Gofynnwn i chi gwblhau ffurflen fer iawn i gofrestru ymlaen llaw (bydd clicio ar y gweithgaredd yn mynd â chi i'r ffurflen):

Cerdded a Chlonc - 10am i 11am

Bore Coffi - 11am i 12pm

Cinio - 12pm i 1pm

Sesiwn Grefftau - 1pm - 2.30pm

Cŵn Therapi - 2pm - 4pm

Sesiwn Cylchedau/Ffitrwydd - 4pm tan 5pm

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at [email protected]

Welwn ni chi yno!