Cymerwch Amser Allan ar gyfer Lles

30-11-2023 am 12.30pm i 1pm

Lleoliad: Online

Cynulleidfa: Public

Cost: Am-ddim

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae Valleys Steps yn sefydliad elusennol sy’n gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i ddarparu cyrsiau seico-addysgol ar draws Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae'r cyrsiau wedi'u cynllunio i roi offer i bobl ddeall mwy amdanynt eu hunain, dysgu ffyrdd o hybu lles a rheoli anawsterau cyffredin fel straen, hwyliau isel a phryder .

Mae'r sesiynau yn anffurfiol, gall pobl fynd a dod fel yr hoffent. Mae'r cyrsiau yn seico-addysgol ac nid ydynt yn fath o therapi grŵp. Nid oes unrhyw drafodaeth am broblemau personol gan fod y ffocws ar ddysgu ffyrdd o hybu llesiant i bobl.

Nod y sesiynau yw grymuso unigolion i wneud newidiadau gweithredol yn ein bywydau ein hunain a darparu'r offer i allu gwneud hynny.

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer ein sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Ymlacio. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio'n benodol i roi cyfle i bobl ymarfer llawer o'r technegau ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio a ddysgir yn ein gweithdai Straen ac Ymwybyddiaeth Ofalgar ar-lein i wella ein hiechyd meddwl a'n lles.

Bydd pob sesiwn yn sesiwn profiadol byw ar-lein sy’n ymdrin â phwnc gwahanol e.e. ymdopi â newid a thrawsnewid.

Gellir cyrchu cyrsiau ar-lein trwy Zoom.

Os hoffech ragor o wybodaeth am gynnwys pob cwrs a beth i'w ddisgwyl, ewch i wefan Valleys Steps, sgroliwch i'r cwrs o ddiddordeb, a chliciwch ar y botwm gyda phlws gwyrdd. https://valleyssteps.org/workshop-information/

Am unrhyw gwestiynau neu wybodaeth bellach, anfonwch e-bost atom: [email protected]