Condomau am ddim a Chofrestru Cerdyn C (Campws Trefforest)

25-09-2023 am 2pm i 4pm

Lleoliad: TR H007 & H008, Campws Trefforest

Cynulleidfa: Student

Cost: Am ddim

Ychwanegu at y calendr

Dewch draw i gasglu pecyn o gondomau am ddim a chofrestru ar gyfer y Cynllun Cerdyn C (ar gael i bobl dan 25 oed), sy'n rhoi mynediad i gondomau am ddim o wahanol bwyntiau codi.

Bydd cyngor hefyd ar gael ar bob mater sy'n ymwneud â rhyw diogel, atal cenhedlu a phrofion STI mewn man cyfrinachol ac anfeirniadol.

Nid oes angen archebu lle, galwch heibio.