Bore Coffi - Caerdydd

03-02-2023 am 10am i 11am

Lleoliad: Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Cost: Am Ddim

Ychwanegu at y calendr

Coffi a dal i fyny? Mae’r Tîm Lles yn cynnal bore coffi ar Gampysau Casnewydd, Trefforest a Chaerdydd. Mynnwch ddiod boeth am ddim a chyfle i gysylltu â myfyrwyr eraill ar eich campws.

Bydd y bore coffi yn digwydd yn fisol rhwng 10-11am. Os hoffech fynychu, cofrestrwch trwy'r ffurflen Microsoft hon.