Yn y Foment

11-10-2022 am 5pm i 6.30pm

Lleoliad: Campws Casnewydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy a gyflwynir gan un o gynghorwyr iechyd meddwl y brifysgol; dewch draw i ddeall mwy am yr hyn y mae'n ei olygu i brofi argyfwng iechyd meddwl ac i ddysgu sut i gefnogi ffrind neu gyfoedion a allai fod yn profi un. Cysylltwch â [email protected] i gadw lle.