Cymorth a Gwybodaeth am Gyffuriau ac Alcohol

05-10-2022 at 3pm to 4pm

Lleoliad: Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Elusen yng Nghymru yw BAROD sy'n darparu cyngor a chymorth i'r rhai a effeithir arnynt gan ddefnydd cyffuriau ac alcohol. 

Dewch draw am wybodaeth am eu gwasanaethau, neu i siarad â chynrychiolydd BAROD cyfeillgar sy'n gallu rhoi gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.