Business in Wales - Byddwch yn Garedig, Meithrin Hyder

19-12-2022 am 1pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

BIF welsh

Syniadau Mawr Cymru

"Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes."


Byddwch yn Garedig - Meithrin Hyder

Sesiwn dau awr o hyd i gefnogi cyfranogwyr wrth iddynt ddatblygu a deall hyder, dewrder, twf a newid. Sesiwn ysgogol a all gefnogi unigolion i gyflawni eu nodau.


Anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.