Business in Focus - Synnwyr Cyffredin Cyfryngau Cymdeithasol

16-12-2022 am 10am i 12pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

BIF welsh

Syniadau Mawr Cymru

"Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes."


Synnwyr Cyffredin Cyfryngau Cymdeithasol

Sesiwn dwy awr o hyd sy’n cefnogi cyfranogwyr i ddeall y gynulleidfa darfed a theimlo’n hyderus wrth ddefnyddio gwahanol lwyfannau, sy’n cynnwys adran ar rannu awgrymiadau ac adnoddau i’w gwneud hi’n haws i farchnata ar gyfryngau cymdeithasol. Opsiwn ychwanegol i fynychu sesiwn lefel uwch.


Anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.