Business in Focus - Materion Ariannol

02-12-2022 am 2pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

BIF welsh

Syniadau Mawr Cymru

"Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes."


Materion Ariannol

Sesiwn awr o hyd i gefnogi cyfranogwyr wrth iddynt ystyried eu cyllid eu hunain a’r gwahaniaeth y gall gwaith neu hunangyflogaeth ei gael ar eu hincwm, gan sicrhau bod mynychwyr yn teimlo’n fwy hyderus i ystyried neu weithredu newid.


Anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.