Business in Focus - Cyflawni’r Gwaith

13-12-2022 am 1pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

BIF welsh

Syniadau Mawr Cymru

"Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes."


Cyflawni’r Gwaith

Os oes angen cymorth arnoch chi wrth baratoi ar gyfer gwaith, gan gynnwys deall y rhwystrau at weithio, a buddion gweithio, cwblhau CVs a llythyrau eglurhaol, cymorth i ddod o hyd i gyfleoedd, sgiliau cyfweld a sesiwn nod, mae’r sesiwn hon, sy’n para hyd at dau awr, yn ddelfrydol i chi.


Anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.