Business in Focus - Bod y Bos (Busnes Newydd)

12-12-2022 am 1pm i 3pm

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

BIF welsh

Syniadau Mawr Cymru

"Rydym yma i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru o safbwynt hyfforddiant a chymorth i ddatblygu busnes."


Bod y Bos (Busnes Newydd)

Sesiwn dwy awr o hyd sy’n cefnogi gwneud penderfyniadau ynghylch hunangyflogaeth, deall a gorchfygu rhwystrau, sut i baratoi’n ddigonol a sicrhau eich bod yn deall sut i gynllunio’n effeithiol cyn dechrau arni.


Anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.