Rheoli Straen - Campws Caerdydd

13-12-2022 am 5pm i 7pm

Lleoliad: Campws Caerdydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gall bywyd prifysgol fod yn amser anodd i fyfyrwyr. Mae yna aseiniadau, dyddiadau cau, bywyd cymdeithasol, gwaith a mwy i jyglo a chadw ar ben pethau. Yn anffodus, weithiau gall hyn fynd yn drech na ni, gan arwain at deimladau o orbryder, hwyliau isel a straen.

Nod y gweithdy hwn yw helpu. Trwy eich arfogi â'r wybodaeth a'r awgrymiadau sydd eu hangen arnoch i reoli eich lefelau straen eich hun, rydym yn gobeithio y byddwch yn teimlo ychydig yn ysgafnach ar ôl y gweithdy ac yn barod i ddelio â heriau astudio a bywyd.

 

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

Beth yw gorbryder a straen?

Sut olwg sydd ar straen? Dyw e ddim yr un peth i bawb!

Sut gall gorbryder arwain at straen?

Sut gall straen arwain at iselder neu hwyliau isel? 

Sut i adnabod eich straenachoswyr eich hun a beth i gadw llygad amdano.

Sut i reoli'r straenachoswyr a'r gorbryder hyn. 

Gyda phwy i siarad os oes angen help arnoch gyda'ch straen.


Mae lleoedd cyfyngedig ar y cwrs hwn, felly e-bostiwch [email protected] os hoffech archebu lle, neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth.