Rheoli Straen - Campws Casnewydd

08-12-2022 am 5pm i 7pm

Lleoliad: Campws Casnewydd

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gall wythnosau cyntaf y brifysgol effeithio arnom yn fwy nag yr ydym yn sylweddoli. Dysgwch am eich iechyd meddwl eich hun a beth allwch chi ei wneud i gadw eich hun ar y trywydd iawn gyda'r gweithdy hwn a gyflwynir gan un o'n cynghorwyr iechyd meddwl ein hunain. Ar gael i bob myfyriwr. 

Nifer cyfyngedig o leoedd, anfonwch e-bost at [email protected] i gadw lle.