Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (2/4)

22-01-2021 at 1pm to 2.30pm

Lleoliad: Zoom

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 4 sesiwn.

Bydd y cwrs 4 wythnos hwn yn archwilio'r cysyniad o iechyd meddwl a lles a bydd yn cynnwys trosolwg eang o'r ystod o faterion iechyd meddwl a brofir yn gyffredin gan unigolion.

Bydd y sesiynau hefyd yn archwilio ffactorau risg a gwytnwch yn ogystal â ffynonellau cymorth.

I archebu lle, e-bostiwch Tara.Davies@ctmmind.gov.uk.

Lleoedd cyfyngedig ar gael: cwrs wedi'i archebu'n llawn.