Gweithdy 'State of Mind'

24-08-2021 at 4pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy wedi'i gynllunio i'ch cefnogi chi i ddod o hyd i ffyrdd o wella'ch llesiant.  Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi wasgu'r botwm saib, i fyfyrio ar eich llesiant ac i feddwl am strategaethau y gallwch eu defnyddio bob dydd i wella iechyd meddwl.

I gofrestru ar gyfer y sesiwn hon, e-bostiwch [email protected] gyda’r llinell bwnc ‘USW wellbeing group’.