Adeiladu Gwytnwch (5/6): Datrys Problemau, Cynllunio, Cymhelliant ac Oedi

28-10-2021 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Y bumed sesiwn mewn cyfres o chwe gweithdy Adeiladu Gwytnwch.

Ymunwch â'r gweithdy rhyngweithiol 1 awr hwn i ddysgu sut i ddatrys problemau yn well, pwysigrwydd cynllunio, ffyrdd i ysgogi eich hun a sut i oresgyn oedi.

Cyflwynir y gweithdy hwn mewn partneriaeth â Valleys Steps.