Adeiladu Gwytnwch (4/6): Cysylltu, Estyn Allan, Cyfathrebu, a Helpu Eraill

21-10-2021 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Y bedwaredd sesiwn mewn cyfres o chwe gweithdy Adeiladu Gwytnwch.

Ymunwch â'r gweithdy rhyngweithiol 1 awr hwn i ddod o hyd i ffyrdd newydd o estyn allan a chysylltu ag eraill, cyfathrebu'n fwy effeithiol mewn perthnasoedd a helpu eraill sy'n ei chael hi'n anodd.

Cyflwynir y gweithdy hwn mewn partneriaeth â Valleys Steps.