Adeiladu Gwytnwch (3/6): Hunan-barch, Hyder, Cydnabod eich Cryfderau a Phendantrwydd

14-10-2021 at 2pm to 3pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Y drydedd sesiwn mewn cyfres o chwe gweithdy Adeiladu Gwytnwch.

Yn galw ar bob myfyriwr! Am adeiladu eich gwytnwch? Ymunwch â ni yn y gweithdy rhyngweithiol 1 awr hwn i ddysgu ffyrdd i gynyddu eich hunan-barch a'ch hyder, cydnabod eich cryfderau a bod yn fwy pendant.

Cyflwynir y gweithdy hwn mewn partneriaeth â Valleys Steps.