Rheoli Straen, Trefforest (5/6)

18-02-2020 at 6pm to 7.30pm

Lleoliad: TRH213, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae Rheoli Straen yn gwrs sy'n dysgu sgiliau y gellir eu defnyddio i helpu i reoli straen. Mae'n seiliedig ar therapi o'r enw CBT (Therapi Gwybyddol Ymddygiadol) a gall fod yn ddefnyddiol i bobl sydd eisiau dysgu mwy am faterion fel hwyliau isel, pryder, hunanhyder isel a phroblemau eraill sy'n gysylltiedig â straen.

Nid oes angen archebu, dim ond arddangos i fyny