Hyfforddiant Menter y Gwyliwr, Treforrest

15-01-2020 at 1pm to 3.30pm

Lleoliad: TR B008, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Bydd ‘Menter y Gwyliwr’ yn helpu myfyrwyr gwrywaidd a benywaidd i gydnabod aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi’r sgiliau a’r hyder iddynt ymateb yn briodol.  Rwyf hefyd yn edrych ar newid normau diwylliannol sy'n cyd-fynd â rhywiaeth ac aflonyddu.