Gweithdai Therapi Creadigol - Casnewydd (1/2)

Yn y gweithdai hyn byddwn yn defnyddio creadigrwydd, dychymyg, a chwarae i ddatblygu:

  • Sgiliau cyfathrebu positif 

  • Rheoli straen

  • Hunan hyder a lles

  • Digymell

  • Creu syniadau i wneud newidiadau positif

  • Hunan ymwybyddiaeth

Gyda Therapiwr Drama Cofrestredig.

Cewch ddod un ai i un gweithdy neu nifer.