Cyflwr Meddwl, Trefforest (9/10)

26-03-2020 at 4.30pm to 5.30pm

Lleoliad: B012, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Rhaglen deg wythnos gyda phwnc gwahanol yn cael sylw bob wythnos. Cynlluniwyd y gweithdai i'ch cefnogi chi i ddod o hyd i ffyrdd o wella'ch llesiant. Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi wasgu'r botwm saib, i fyfyrio ar eich llesiant ac i feddwl am strategaethau y gallwch eu defnyddio bob dydd i wella iechyd meddwl.