'State of Mind' – Wella'ch llesiant Trefforest (2/10)

10-10-2019 at 4.30pm to 5.30pm

Lleoliad: H028 Campws Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Rhaglen deg wythnos gyda phwnc gwahanol yn cael sylw bob wythnos  (30 lle)

Gweithdy wedi'i gynllunio i'ch cefnogi chi i ddod o hyd i ffyrdd o wella'ch llesiant.  Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi wasgu'r botwm saib, i fyfyrio ar eich llesiant ac i feddwl am strategaethau y gallwch eu defnyddio bob dydd i wella iechyd meddwl.