Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar, Trefforest (6/6)

14-01-2020 at 6pm to 7.30pm

Lleoliad: TRH 213, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar yn ein galluogi i ddatblygu ein gallu naturiol ar gyfer ymwybyddiaeth ac i sylwi heb farnu mwy y meddyliau, y teimladau a'r cynyrfyiadau sy'n rhan o'n bywydau o ddydd i ddydd, gan ein helpu i gysylltu'n wahanol â'n profiad a gwella pryder, iselder ysbryd a llawer o symptomau erail.

Nid oes angen cofrestru, dim ond arddangos i fyny!