Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar, Trefforest (4/6)

17-12-2019 at 6pm to 7.30pm

Lleoliad: TRH 213, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar yn ein galluogi i ddatblygu ein gallu naturiol i godi ymwybyddiaeth, ac i sylwi, heb farnu ar fwy o'r meddyliau, y teimladau a'r cynyrfiadau sy'n rhan o'n bywydau bob dydd.  Mae hyn yn ein helpu i ymateb yn wahanol i'n profiadau a gwella pryder, iselder a llawer o symptomau eraill.

Nid oes angen cofrestru, dim ond arddangos i fyny!