Gofalu am eich Ffrind (Trefforest)

16-10-2019 at 10am to 12pm

Lleoliad: H033, Trefforest

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy wedi'i gynllunio i gynyddu eich gwybodaeth a'ch hyder wrth gefnogi ffrind a allai fod yn profi anawsterau Iechyd Meddwl, tra’n gofalu am eich Llesiant eich hun.