Gofalu am eich Ffrind (Casnewydd)

21-11-2019 at 10am to 12pm

Lleoliad: NC C15, Casnewydd

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy wedi'i gynllunio i gynyddu eich gwybodaeth a'ch hyder wrth gefnogi ffrind a allai fod yn profi anawsterau Iechyd Meddwl, tra’n gofalu am eich Llesiant eich hun.