Gofalu am eich Ffrind (Caerdydd)

24-10-2019 at 2pm to 4pm

Lleoliad: CA D301, Caerdydd

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Gweithdy wedi'i gynllunio i gynyddu eich gwybodaeth a'ch hyder wrth gefnogi ffrind a allai fod yn profi anawsterau Iechyd Meddwl, tra’n gofalu am eich Llesiant eich hun.