Cyrsiau, Gweithdai a Digwyddiadau

Cefnogi eich Llesiant

Cyrsiau PDC

Mae'r Brifysgol yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau unigol, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd sy'n gysylltiedig ag iechyd a llesiaint - rhestrir pob sesiwn ar wahân o dan Digwyddiadau.

Cyrsiau Allanol

Mae'r cyrsiau wythnosol hyn ar gael i bawb ac yn digwydd yn y gymuned leol.  Does dim angen archebu lle - dewch draw!

Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Straen am Ddim ar gael yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Dan arweiniad Valleys Steps.

Cyrsiau Rheoli Straen a ACT-ion for Living am ddim yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Cyflwynir gan Stepiau.

Cyrsiau Rheoli Straen a Activate Your Life am ddim sydd ar gael yng Nghasnewydd.
Fe'i cynhelir gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan.

(Sylwer bod y cyrsiau hyn yn cael eu darparu gan sefydliadau allanol ac nid gan PDC)