Cymorth Brys

Os ydych chi'n teimlo bod yr angen yn un brys a bod bywyd mewn perygl nawr ffoniwch 999 ar unwaith.

Llinellau cymorth a gwefannau

Y Samariaid

Gwasanaeth ffôn 24-awr ar gael bob dydd o'r flwyddyn. Y rhif yw 116 123, neu gallwch ddefnyddio E-bost y Samariaid.  Fel arall, gallwch siarad wyneb yn wyneb â hyder llwyr yn eich cangen leol. 

Students Against Depression

Gwefan wedi'i hysgrifennu gan fyfyrwyr yn benodol ar gyfer myfyrwyr ag iselder ysbryd.

Befrienders Worldwide 

Sefydliad rhyngwladol ac mae ganddo linellau gwybodaeth a chymorth mewn dewis o ieithoedd.

Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol 

Ar gyfer cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn.  Rhadffon: 0800 132 737 neu tecstiwch 'help' i 81066.

 Gwefan Galw Iechyd Cymru

Llinell Gymorth 24 awr Galw Iechyd Cymru: 0845 46 47

Shout 

Os ydych chi'n profi argyfwng personol, yn methu ymdopi ac angen testun cymorth Shout i 85258.

Gwasanaethau Lleol


Eich meddyg teulu eich hun

Tîm Datrys Argyfwng Ysbyty Brenhinol Morgannwg
01443 443443 est 4388

Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd
029 2074 7747

Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd
01633 234234

Gwasanaethau Llety
(Pontypridd / Caerdydd) 01443 482044

Caplaniaeth y Brifysgol

Am wybodaeth ar sut i gysylltu â'r Caplan gweler eu tudalen we

Undeb y Myfyrwyr

Am wybodaeth ar sut i gysylltu ag Undeb y Myfyrwyr gweler eu tudalen we

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn Neuaddau Preswyl –

Cydlynwyr Bywyd Campws

Am wybodaeth ar sut i gysylltu â’r Cydlynwyr Bywyd Campws gweler eu tudalen we