Cymorth Brys

Os ydych chi'n teimlo bod yr angen yn un brys a bod bywyd mewn perygl nawr ffoniwch 999 ar unwaith.

Gwasanaethau Cefnogi

Eich Meddyg Teulu eich hun (Meddyg)

I gael help i ddod o hyd i'ch Meddyg Teulu, ewch i'r ddolen uchod.


Ffioniwch 111

Mae 111 ar gael 24/7 ar gyfer gofal brys a chyngor nid pryderon corfforol ac iechyd meddwl brys. Os bydd angen, bydd y gwasanaeth hwn yn eich cyfeirio at wasanaethau priodol y tu allan i oriau.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Os ydych yng Nghwm Taf, dysgwch am gymorth argyfwng iechyd meddwl yn eich ardal. I fyfyrwyr ar gampws Trefforest/Glyn-Taf, mae'r tîm argyfwng lleol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ffôn: 01443 443443 est 6388.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Os ydych yng Casnewydd, dysgwch am gymorth argyfwng iechyd meddwl yn eich ardal.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Os ydych yng Gaerdydd, dysgwch am gymorth argyfwng iechyd meddwl yn eich ardal.

Llinellau cymorth a Gwefannau