Cymorth Brys

Os ydych chi'n teimlo bod yr angen yn un brys a bod bywyd mewn perygl nawr ffoniwch 999 ar unwaith.

Gwasanaethau Cefnogi

Eich Meddyg Teulu eich hun (Meddyg)

I gael help i ddod o hyd i'ch Meddyg Teulu, ewch i'r ddolen uchod.


Tîm Datrys Argyfwng Ysbyty Brenhinol Morgannwg

01443 443443 est 74388

Am gymorth iechyd brys wrth fyw ar gampysau Trefforest/Glyn-taf neu sir Forgannwg.

Datrys Argyfwng Caerdydd

02921 824930

Am gymorth iechyd brys pan yn byw yng Nghaerdydd.

 

Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd

01633 234234

Am gymorth iechyd brys pan yn byw yng Nghasnewydd. I gael mynediad at gymorth mewn argyfwng mae angen i chi ddefnyddio eu prif switsfwrdd, nid ydynt yn cynnig llinell uniongyrchol yn gyhoeddus.

 

Llinellau cymorth a Gwefannau