Cysylltu â Chwnsela

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â'r Gwasanaeth Cwnsela neu os hoffech wneud apwyntiad gyda Chynghorydd defnyddiwch yr Ardal Gynghori Ar-lein.

AZO Welsh

Os oes angen i chi siarad â rhywun ar frys ac ni allwch aros nes bod apwyntiad gyda Chwnselydd gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bwy all helpu ar ein tudalen Cymorth Brys.


Y tîm Cwnsela yw:

Bethan Richardson (Trefforest a Chaerdydd)

Emma Ferdinando (Trefforest a Chaerdydd)

Gareth Dix (Trefforest)

Jane Thompson (Trefforest a Chasnewydd)

Jason Speake (Caerdydd)

Kathryn Counsell (Trefforest)

Leanne Baker (Trefforest a Glyntaf)

Shirley Green (Casnewydd)


Beth os oes gen i gŵyn?

Os ydych chi'n teimlo nad ydych wedi derbyn gwasanaeth da gan y Gwasanaeth Llesiant (y mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn rhan ohono) efallai y byddwch am ddilyn y weithdrefn gwyno.