Cwnsela Ar-lein

Mae'r system hon yn cael ei diweddaru ac felly nid yw ar gael ar hyn o bryd.

Darperir cwnsela ar-lein trwy e-bost neu Skype.  Os ydych chi'n dewis gweithio drwy ddefnyddio Skype gallwch naill ai ddefnyddio negeseua sydyn (IM) neu negeseua fideo.  Mae rhai cleientiaid yn defnyddio cymysgedd o wyneb yn wyneb ac ar-lein ac mae eraill yn defnyddio Skype ac e-byst.  Gallwch drafod yr opsiynau gyda'ch cwnselydd ar-lein a newid eich meddwl os nad yw dull penodol yn addas i chi.

Archebu, cofrestru ac asesut

Mae'n ddrwg gennym nad oes cwnsela ar-lein ar gael ar hyn o bryd.  Os oes angen cwnsela arnoch chi, archebwch apwyntiad wyneb yn wyneb.

Os ydych am siarad â rhywun y tu allan i amserau rheolaidd gweler y dudalen Cymorth Brys.