Apwyntiadau Cwnsela

Mae Gwasanaeth Llesiant PDC yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth: cwnsela, cymorth iechyd meddwl, mentora arbenigol, gweithdai, a syniadau hunangymorth.  I gael mynediad at gymorth, cwblhewch y Ffurflen Cais am Gymorth.

Ar ôl i chi gyflwyno'r ffurflen byddwn yn asesu'r wybodaeth rydych wedi'i rhoi inni ac yn cysylltu â chi gyda'r apwyntiad nesaf sydd ar gael, neu i awgrymu math arall o gefnogaeth.  Os bydd apwyntiad yn cael ei wneud i chi rydym yn eich cynghori i wneud pob ymdrech i fynychu'r apwyntiad hwn.  Gwiriwch eich e-byst prifysgol yn rheolaidd (gan gynnwys eich blwch post sothach) am gyswllt gennym ni.

Beth fydd yn digwydd yn ystod fy apwyntiad Cwnsela cyntaf?

Yn ystod eich apwyntiad cyntaf efallai y bydd eich Cwnselydd yn siarad â chi am y posibilrwydd o sesiynau pellach.  Trefnir y sesiynau hyn yn y fan a'r lle gyda'ch Cynghorydd. I  gael rhagor o wybodaeth am apwyntiadau Cwnsela ewch i'r dudalen Sut mae’n Gweithio.

Canslo ac ail-archebu apwyntiadau

Gallwch ganslo apwyntiad trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Gallwch hefyd ganslo apwyntiad trwy ffonio'r Ardal Gynghori ar 01443 482 540 neu'n bersonol mewn Ardal Gynghori.

SYLWCH: os byddwch chi'n canslo'ch apwyntiad mae'n RHAID i chi anfon e-bost at y Gwasanaeth Cwnsela gan ddyfynnu'ch rhif adnabod myfyriwr, cyn pen 24 awr o'r amser canslo i gadarnhau presenoldeb yn eich apwyntiad canlynol.  Heb gadarnhad byddwch yn colli eich lle a bydd angen i chi lenwi'r Ffurflen Cais am Gymorth eto.

Cais am Gymorth

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif myfyriwr Office 365 i lenwi'r ffurflen.

Request for Support CYM

Cymorth Brys

Os ydych chi'n credu bod eich sefyllfa'n argyfwng neu os oes angen i chi siarad â rhywun ar frys, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar bwy all helpu ar ein tudalen Cymorth Brys.