Counselling Header

Cwnsela

Cael y gorau o'ch astudiaethaus

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i holl fyfyrwyr presennol y Brifysgol.  Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl y gallech hefyd ei gael yn ddefnyddiol os ydych yn ystyried cwnsela.

Rydym yma i'ch helpu i wireddu eich potensial unigryw a manteisio i'r eithaf ar eich astudiaethau a'ch bywyd prifysgol.  Rydym yn ceisio ymateb yn sensitif i'r effeithiau y gall amgylchiadau heriol eu cael ar unigolion.  Byddwn yn eich helpu i archwilio eich sefyllfa a gwneud dewisiadau priodol.