wellbeing

Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnwys: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd, ar gyfer eich anghenion iechyd corfforol
  • Y Gwasanaeth Lles Meddyliol, ar gyfer eich anghenion iechyd meddwl
  • Y Gwasanaeth Anabledd ar gyfer cymorth ag anableddau.

Pwrpas y gwasanaethau hyn yw eich helpu gyda'ch iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, a'ch cefnogi tra byddwch yn astudio. Maent yn cynnig cyngor a chymorth diduedd am ddim i holl fyfyrwyr PDC.

P'un a ydych yn cael trafferth gyda straen a phryder, angen cymorth i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl neu angen cymorth gyda meddyginiaethau - gall y Gwasanaeth Lles helpu. Dysgwch fwy am bob un o'r gwasanaethau, beth maen nhw'n ei wneud a sut y gallwch chi drefnu apwyntiadau gyda nhw trwy ddewis yr eiconau isod.