wellbeing

Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnwys: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd, ar gyfer eich anghenion iechyd corfforol
  • Y Gwasanaeth Lles Meddyliol, ar gyfer eich anghenion iechyd meddwl
  • Y Gwasanaeth Anabledd ar gyfer cymorth ag anableddau.

Pwrpas y gwasanaethau hyn yw eich helpu gyda'ch iechyd corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol, a'ch cefnogi tra byddwch yn astudio. Maent yn cynnig cyngor a chymorth diduedd am ddim i holl fyfyrwyr PDC.

P'un a ydych yn cael trafferth gyda straen a phryder, angen cymorth i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl neu angen cymorth gyda meddyginiaethau - gall y Gwasanaeth Lles helpu. Dysgwch fwy am bob un o'r gwasanaethau, beth maen nhw'n ei wneud a sut y gallwch chi drefnu apwyntiadau gyda nhw trwy ddewis yr eiconau isod.

Apwyntiadau Cyngor Lles

Os nad ydych yn siŵr pa help sydd ei angen arnoch, trefnwch Apwyntiad Cyngor Lles.

Mae Apwyntiadau Cyngor Lles yn sesiynau 45 munud a gynhelir yn bersonol, dros y ffôn neu drwy Microsoft Teams. Maent yn gyfle diogel a chyfrinachol i drafod pa bynnag faterion sydd gennych. Byddwch yn derbyn cymorth ac atgyfeiriadau priodol os oes angen.

(I archebu Apwyntiad Cyngor Lles, dilynwch y ddolen hon i’r Ardal Gynghori Ar-lein, mewngofnodwch a chwilio 'lles' yn y rhestr apwyntiadau).