wellbeing

Llesiant

Llesiant Meddyliol

Er mor gyffrous ag y gall prifysgol fod, rydym yn deall y gall hefyd ddod â'i heriau. Ni waeth ble rydych chi ar eich taith yn y brifysgol, gall pethau deimlo'n llethol, ac efallai y gwelwch fod angen rhywfaint o gymorth arnoch gyda'ch lles a'ch iechyd meddwl.

Mae ein Cynghorwyr Llesiant yma i siarad â chi am eich lles a'ch iechyd meddwl, archwilio eich anghenion, a deall pa gymorth a allai fod fwyaf addas i chi. Mae Apwyntiadau Cyngor Lles yn sesiynau 45 munud a gynhelir yn bersonol, dros y ffôn neu ar-lein. Maent yn gyfle diogel a chyfrinachol i drafod pa bynnag faterion sydd gennych. Byddwch yn derbyn cymorth ac atgyfeiriadau cymorth priodol os oes angen. Gallai cymorth gynnwys atgyfeiriadau i weithdai, cyrsiau byr, gweithgareddau, Cyngor Iechyd Meddwl, neu Gwnsela.

Datganiad Preifatrwydd

Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau i gefnogi eich lles, o weithgareddau cymdeithasol fel therapi, coginio a chŵn crefft i weithdai i gefnogi eich iechyd meddwl.

I ddysgu mwy am y mathau o gymorth lles sydd ar gael a gweld ein gweithdai a'n digwyddiadau sydd ar ddod, cliciwch ar y dolenni isod.